JuKoTEC OÜ põhitegevus on tootedisain, tööstusdisain, tootearendus ja CAD-projekteerimine.

Pakume mitmesuguseid insenertehnilisi lahendusi, lähtudes kliendi nõuetest ning kehtivatest standarditest ja normidest. Olenevalt vajadustest läbib iga projekt oma loogilised sammud, nagu:

  • lähteülesande tehniline kirjeldus;
  • tehnilised arvutused;
  • detailide ja sõlmede tugevusanalüüs (tugevusarvutus);
  • detailide, koostude, seadmete, metallkonstruktsioonide, tootmisliinide ja tootmistehnoloogia projekteerimine;
  • tehniline dokumentatsioon (tootmisjoonis, spetsifikatsioon, kasutusjuhend);
  • visualiseerimine;
  • prototüüpide valmistamine (rapid prototyping);
  • rakiste ja tööabinõude valmistamine (rapid tooling).