CAD-projekteerimine ehk raalprojekteerimine on toodete, seadmete, masinate ja nende elementide disainimine CAD-tarkvara abil ning on tootearenduse lahutamatu osa.

CAD-tarkvaraga on võimalik projekteerida kolmemõõtmelisi objekte (3D-mudel) ja liita need virtuaalseteks koostudeks. Virtuaalne koost võimaldab kontrollida eri detailide sobivust ja teha vajalikud muudatused enne, kui detailid lähevad tootmisesse. CAD-tarkvara võimaldab projekteerimise käigus teha elementide tugevusanalüüsi, mitmesuguseid simulatsioone ja valmistada ette reklaammaterjalid (visualiseerimine).

CAD-projekteerimise alustamiseks on vaja lähteülesannet. Selleks võib olla tehniline kirjeldus, 3D-skaneeritud fail või kahemõõtmeline kavand (joonis, eskiis, foto).

Email again: