2023. aastast alates pakume teenuseid kvaliteedi-, keskkonna-, tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemide ning organisatsiooni tarneahela riskipõhise juhtimise alal.


Omame pädevust auditite ettevalmistamiseks, planeerimiseks ja läbiviimiseks vastavalt ISO standarditele.

Teenused:
  • ISO 9000 rahvusvahelistel standarditel (sh ISO 9001:2015 standardil) põhineva kvaliteedijuhtimissüsteemi kavandamine ja juurutamine;
  • ISO 14000 rahvusvahelistel standarditel (sh ISO 14001:2015 standardil) põhineva keskkonnajuhtimissüsteemi kavandamine ja juurutamine;
  • ISO 45000 standardite (sh ISO 45001:2018 standardi) alusel tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemi kavandamine ja juurutamine;
  • ISO 31000 standarditel (sh ISO 31000:2018 standardil) põhineva organisatsiooni riskipõhise juhtimissüsteemi kavandamine ja juurutamine;
  • ISO 28000:2022 standardil põhineva tarneahela turvalisuse süsteemi kavandamine ja juurutamine;
  • organisatsiooni siseauditi koostamine ja läbiviimine vastavalt ISO standarditele;
  • organisatsiooni ettevalmistamine välisauditiks vastavalt ISO standarditele.

Teenust osutame tunnipõhiselt või projekti kalkulatsiooni alusel. Kliendiga sõlmime teenuselepingu ja saladuse hoidmise lepingu.